Lifelong Optics Learning: Basiscursus Optica

LESPROGRAMMA BASISCURSUS OPTICA

Start 8 maart 2023: Iedere woensdag 7 weken lang Tijdsschema per les:

13:00 – 15:00: presentatie theorie
15:00 – 17:00: Practicum

Locatie les 1 t/m 6 : de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft.
Bibliotheek Optica 22.E009 Gebouw 22 Lorentzweg 1 2628 CJ Delft

Locatie les 7: de Haagse Hogeschool Delft. Rotterdamseweg 137. 2628 AL Delft

Vragen: Coördinator Tijn van Heerden

Beschrijving van de lessen.

Les 1 Geometrische optica van imaging systemen 8 maart 2023 Door dr. Auréle Adam en prof. Paul Urbach

Presentatie: Is perfecte beeldvorming mogelijk?
paraxiale ray tracing, niet-paraxiale rays en optical design Practicum: De werking van lenzen

Les 2 Spectral techniques 15 maart 2023 Door prof. Silvania Pereira

Presentatie: spectral techniques
Practicum: vervaardiging opstelling prisma spectrometer en fruitkleursystemen

Les 3 Interferometrie 22 maart 2023 Door Door prof. Silvania Pereira

Presentatie: Interferometrie
Practicum: – vervaardiging van een interferometer opstelling

LESPROGRAMMA BASISCURSUS OPTICA

Start 8 maart 2023: Iedere woensdag 7 weken lang Tijdsschema per les:

Les 4 Alignment
Door Fred Couweleers 29 maart 2023

Presentatie: Foucault en Alignment
Practicum: Het maken van een Foucault meetopstelling en metingen aan diverse lenzen

Les 5 Opto-mechanica 5 april
Door Jan Nijenhuis Vanaf 14:00 -16:00 en practicum 16:15 tot 18:00

Presentatie: – De mechanische kant van optiek.

Practicum: – Met behulp van een interferometer opstelling kan men ervaren wat externe krachten op een optische component doen met de spiegelkwaliteit.

Les 6 Optical Fabrication 12 april Door Martijn Brouwer

Presentatie: Optical Fabrication and testing Practicum: Er is een opdracht geen practicum

Les 7 Fibers 19 april
Door dr. Steven van den Berg

Presentatie onderwerp: Fiber optische sensoren
Practicum: – het principe van optische glasvezels; belangrijke glasvezelparameters ; het gebruik van glasvezels; het principe van glasvezelsensoren; systeemconcepten van glasvezelsystemen.

Practicum: – praktisch gebruik van glasvezels; het principe van glasvezelsensoren; systeemconcepten van glasvezelsystemen.