Lifelong Optics Learning

For English see below

Het Dutch Optics Centre (DOC), een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en TNO, heeft het Lifelong Optics Learning opleidingsplatform opgezet voor professionals in optica en fotonica.

Het doel is om praktisch, toetsbaar en modulair onderwijs aan te bieden op MBO, HBO en Academisch niveau door middel van maatwerk. Dit is beschikbaar voor diverse bedrijven die zich primair of secundair begeven in het werkveld van de optica en fotonica. Het project wordt gesubsidieerd door het Nederlands Ministerie van Sociale Zaken in het kader van de SLIM-stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in het MKB.

Het Lifelong Optics Learning platform is een samenwerking tussen de TUDelft, de Leidse Instrumentmakers School (LiS) en De Haagse Hogeschool (HHS) en in aanvang met vier MKB-ondernemingen (HyperionDJMAdmesy en Optics11) die een voortrekkersrol vervullen in het inventariseren en ontwerpen van het onderwijs curriculum voor dit platform.

Om maatwerk te kunnen leveren worden de betrokken bedrijven “gescreend” d.m.v.  bedrijfsscans door optische specialisten vanuit TNO en de genoemde onderwijsinstellingen. Hieruit volgt een rapportage met kenmerken die als input dienen voor het voorgeven van het onderwijs curriculum van het Lifelong Optics Learning platform.

Het curriculum zal bestaan uit (online) colleges en trainingen met zelfstudie, practica en praktijk opdrachten. Een team van docenten in het optica en fotonica domein zal de verworven kennis en vaardigheden toetsen. Daarnaast wordt door de terugkerende bedrijfsscans het curriculum up-to-date gehouden.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het Lifelong Optics Learning platform kunnen contact opnemen met ons secretariaat.

Het schema van de eerste basiscursus is hier beschikbaar.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lifelong Optics Learning, education platform for professionals in optics and photonics

The Dutch Optics Center (DOC), a collaboration between Delft University of Technology and TNO, has set up the Lifelong Optics Learning training platform for professionals in optics and photonics.

The aim is to offer practical, testable and modular education at MBO, HBO and academic level by means of customization. This is available for all kinds of companies that primarily or secondarily operate in the field of optics and photonics. The project is subsidized by the Dutch Ministry of Social Affairs under the SLIM incentive scheme for learning and development in SMEs.

The Lifelong Optics Learning platform is a collaboration between TUDelft, the Leidse Instrumentmakers School (LiS) and The Hague University of Applied Sciences (HHS) and in the beginning with four SMEs (HyperionDJMAdmesy and Optics11) that play a pioneering role in the inventory and design the education curriculum for this platform

In order to be able to deliver custom work, the companies involved will be “screened” through business scans executed by optical specialists from TNO and the aforementioned educational institutions. From this follows a report with characteristics that serve as input for presenting the educational curriculum of the Lifelong Optics Learning platform.

The curriculum will consist of (online) lectures and training courses with self-study, practical’s and practical assignments. A team of teachers in the field of optics and photonics will test the acquired knowledge and skills. In addition, the curriculum is kept up-to-date by the recurring business scans.

Companies interested in participating in the Lifelong Optics Learning platform can contact our secretariat.

The first basic course schedule is available here.